Det finns flera märkliga och helt felaktiga påståenden och myter om cykling. Här har ni fem av dem – och hur det egentligen ligger till.

”DET ÄR FARLIGT ATT CYKLA”

Nej, faktum är att det är farligare att inte cykla eftersom våra kroppar behöver aktiveras för att må bra. Det finns många sjukdomar som kommer av en stillasittande livsstil, och risken för att skadas eller dö till följd av dem är långt mycket större än att skadas i trafiken.

”ALLA CYKLAR STJÄLS”

Fel. Enligt statistik från Brottförebyggande rådet så har antalet cykelstölder faktiskt halverats de senaste 20 åren. Och när en cykelstöld sker så är det främst på allmän plats och i städer med högskola eller universitet. De gånger du ställer cykeln utanför hemmet så bör du använda ett bra lås och gärna parkera där det är upplyst.

”MÄN BLIR IMPOTENTA AV CYKLING”

För några år sedan spreds nyheten om sambandet mellan impotens och cykling. Undersökningen som låg till grund för nyheten påstod att tävlingscyklister som cyklade extremt intensivt, i enstaka fall drabbades av domningar i underlivet. Domningar som i sin tur kunde medföra tillfälliga erektionsproblem. Men, 2014 kom resultatet av en omfattande brittisk undersökning som helt kunde avfärda sambandet mellan impotens och cykling. Myth busted!

HÖGERREGELN GÄLLER INTE FÖR CYKLISTER

Jo, högerregeln gäller visst för cyklister. Cykeln är ett fordon och som cyklist ska du stanna för bilar som kommer från höger. På samma sätt ska en bilist låta en cykel från höger passera. Men högerregeln upphävs ifall vägen du som bilist svänger in på har en korsande gång eller cykelbana. Då gäller istället utfartsregeln och bilisten ska då väja för cyklist. Som alltid gäller det förstås att vara uppmärksam i trafiken.

”CYKLING GER GROVA LÅR”

Cykling ger dig inte grova eller större lår. Med ett stort trampmotstånd blir låren inte större utan fastare. Det är muskler som byggs upp i takt med att du förbränner kroppsfett. Men cyklar du längre sträckor utan större motstånd och högre varvtal så kommer du istället förbättra din kondition och bli slankare över hela kroppen, så även på låren.