Leverans- och köpvillkor


1. LEVERANS- OCH KÖPVILLKOR WEBBUTIK MED CLICK & COLLECT


1.1 Dessa leverans- och köpvillkor (”Villkoren”) reglerar tjänsten som benämns Click & Collect varigenom du som konsument (”Kunden”) kan köpa varor av Cycleuropes återförsäljare runt om i Sverige (”Återförsäljaren”). Villkoren gäller inte när Kunden handlar varor och tjänster direkt från Cycleurope genom tjänsten som benämns Elcykelstudion eller från övriga tjänster där sådan handel erbjuds. Sådan handel regleras av egna allmänna villkor som återfinns på de webbsidor varigenom tjänsterna erbjuds.

 

1.2 Cycleurope Sverige AB, 556036-5636, med koncernbolag (nedan gemensamt benämnda ”Cycleurope” och ”oss”) driver webbplatserna www.velo-oxygen.se, www.crescent.se och www.monark.se och därtill hörande webbsidor (nedan benämnda ”Webbplatsen”). Via Webbplatsen kan du handla varor och tjänster från Återförsäljaren.

 

1.3 Villkoren gäller när Kunden gör en beställning via Webbplatsen. Villkoren är enbart tillämpliga om Kunden är konsument och gör beställningar via Webbplatsen.

 

1.4 För att kunna beställa på Webbplatsen måste Kunden ha fyllt 18 år. Cycleurope och Återförsäljaren accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. Cycleurope och Återförsäljaren förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra Kundens beställning (exempelvis om Kunden har uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

 

1.5 Cycleurope reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer, valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Cycleurope har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. All bildinformation på Webbplatsen ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge varornas exakta utseende, funktioner, etc.

 

1.6 Webbplatsen ägs av Cycleurope och innehållet på Webbplatsen ägs av Cycleurope. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Cycleurope.

 

 

2. AVTAL OCH BESTÄLLNING

 

2.1 För att kunna göra ett köp via Webbplatsen måste Kunden acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Cycleuropes Integritetspolicy, se vår personuppgiftspolicy.

 

2.2 Webbplatsen ger Kunden möjligheten att via en webbaserad plattform köpa varor och tjänster från Återförsäljaren. När Kunden gör en beställning via Webbplatsen lägger Kunden en order hos Återförsäljaren. Köpavtalen ingås direkt mellan  kunden och Återförsäljaren. Cycleurope har ingen kontroll över och medverkar inte i transaktionen mellan Kunden och Återförsäljaren. Ett avtal om köp ingås först när Återförsäljaren har bekräftat Kundens beställning och Kunden har mottagit orderbekräftelse per e-post. Cycleurope uppmanar Kunden att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Återförsäljaren. Kunden kan´återkalla sin beställning fram till dess att den har bekräftats. Om beställningen återkallas så kommer eventuella betalningar som Kunden eller dess betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen att återbetalas av Återförsäljaren.

 


3. KUNDUPPGIFTER M.M.

 

3.1 När Kunden ska genomföra en beställning kommer Kunden att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Kunden bekräftar att de uppgifter som Kunden fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter.

 

3.2 Om Cycleurope misstänker att Kunden bryter mot Villkoren har Cycleurope rätt att vägra Kunden möjlighet att handla på Webbplatsen.

 

 

4. PRISER, AVGIFTER OCH BETALNING

 

4.1 Varorna som säljs på Webbplatsen säljs till till det försäljningspris som den av Kunden valda Återförsäljaren tillämpar i sin verksamhet. Vid beställning via Webbplatsen anges av tekniska skäl enbart rekommenderade försäljningspriser. De rekommenderade försäljningspriserna är det maximala pris för vilket varor får säljas av Återförsäljaren via Webbplatsen. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges separat.

 

4.2 I samband med beställning via Webbplatsen betalar Kunden till Återförsäljaren. Kunden kan betala på sätt som anges på Webbplatsen. Återförsäljaren har rätt att ta betalt av Kunden redan i samband med beställningen. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan en kreditupplysning komma att genomföras. Kunden kommer i sådant fall upplysas om detta. Cycleurope och Återförsäljaren förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt samt att ändra betalsätt om det som Kunden har valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet eller Kunden inte godkänns för det valda betalsättet.

 

4.3 När Kunden gör en beställning via Webbplatsen debiteras Kunden reservationsvis ett belopp uppgående till de köpta varornas rekommenderade försäljningspriser. Om det är skillnad mellan det rekommenderade försäljningspriset och Återförsäljarens försäljningspris har Kunden rätt att återfå skillnaden mellan det rekommenderade försäljningspriset som har debiterats kunden vid beställningen och Återförsäljarens försäljningspris.

 

 

5. KAMPANJER OCH ERBJUDANDEN

 

5.1 Återförsäljaren kan från tid till annan erbjuda kampanjer som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, till exempel rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Återförsäljaren i samband med kampanjen. Återförsäljaren förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa villkor utan ändringar.

 

5.2 Erbjudanden på specifika varor på Webbplatsen gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

 

 

6. LEVERANS

 

6.1 Varor som beställs på Webbplatsen levereras av Återförsäljaren genom utlämning i Återförsäljarens butik. Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på den aktuella varusidan på Webbplatsen. Återförsäljaren ansvarar för att leverans sker i tid.

 


7. ÅNGERRÄTT

 

7.1 Vid köp av varor på Webbplatsen gäller 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Kunden har rätt att ångra sitt köp genom att meddela Återförsäljaren detta inom 14 dagar från det att Kunden eller Kundens ombud har tagit emot den beställda varan.

 

7.2 Ångerrätten gäller inte för varor som har tillverkats enligt kundens anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel. I dessa fall kan kunden endast ångra en beställning till dess Återförsäljaren har bekräftat kundens beställning.

 

7.3 I samband med en beställning av vara för vilken ångerrätt inte gäller får Kunden tydlig information om detta. Om en vara har förseglats får Kunden inte bryta förseglingen om denne vill kunna utöva sin ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när Kunden bryter förseglingen. Med försegling avses även teknisk plombering (exempelvis serienummer).

 

7.4 Om Kunden vill ångra ett köp som har gjorts via Webbplatsen ska Kunden, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Återförsäljaren på det sätt som anges [länk]. Kunden ska ange sitt namn, sin adress och annan relevant information, till exempel ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om ovan alternativ på meddelande inte vill användas av Kunden kan Kunden använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket har tagit fram, se http://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett.

 

7.5 Returer ska göras till Återförsäljaren enligt de metoder och anvisningar som anges i kundens avtal med Återförsäljaren. Vid utövande av ångerrätten har Återförsäljaren rätt att kräva att Kunden betalar returfrakten. Kunden ansvarar för varans skick efter det att Kunden har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Återförsäljaren. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong.

 

7.6 När Kunden ångrar sitt köp betalas det belopp som Kunden har betalat för varan tillbaka till Kunden. På det belopp som ska återbetalas har Återförsäljaren rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Kunden har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

 

7.7 Återförsäljaren betalar snarast tillbaka beloppet när Återförsäljaren har tagit emot varan. Återbetalningen kommer att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde, förutsatt att inte annat har överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

 

 

8. GARANTI OCH REKLAMATION

 

8.1 Cycleurope ansvarar inte för varan eller tjänsten som beställts via Webbplatsen. Vissa av Återförsäljarens varor kan omfattas av garanti. Information om eventuell garantitid och särskilda garantivillkor för respektive vara tillhandahålls av Återförsäljaren. Vid köp av el-assisterad cykel kan särskilda garantivillkor gälla. Kundens orderbekräftelse gäller som garantibevis.

 

8.2 Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan.

 

8.3 Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kunden som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta Återförsäljaren så snart som möjligt efter att felet har upptäckts. Reklamationer som görs inom två månader från det att Kunden har upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Kunden har tre års reklamationsrätt på varor inköpta på Webbplatsen.

 

8.4 Cycleurope garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till Webbplatsen. Driften av Webbplatsen kan komma att störas av ett antal faktorer utanför Cycleuropes kontroll och Cycleurope ställer inga garantier gällande Webbplatsens funktion eller tillgänglighet. Cycleurope kan inte göras ansvarigt för skador som direkt eller indirekt orsakas av användning av Webbplatsen och dess innehåll.

 

 

9. FORCE MAJEURE

 

Cycleurope ansvarar inte för problem med tjänsterna som erbjuds på Webbplatsen orsakade av omständigheter som Cycleurope inte har kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele- /dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Cycleurope Kunden dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen.

 

 

10. ÄNDRINGAR AV VILLKOREN

 

Cycleurope förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen), alternativt 30 dagar efter att Cycleurope har informerat Kunden om ändringarna. Cycleurope rekommenderar dock att Kunden håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

 

 

11. OGILTIGHET

 

Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som har förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

 

 

12. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

 

12.1 Eftersom Cycleurope inte är part i transaktionen mellan Köparen och Återförsäljaren kan anspråk avseende köpt vara inte framställas mot Cycleurope. Om tvist mellan Cycleurope och Köpare som uppstått på grund av Webbsidan uppkommer men ej kan lösas i samförstånd med Cycleuropes kundtjänst, kan Kunden vända sig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden), se www.arn.se. Kunden kan även lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, se http://ec.europa.eu/consumers/odr. Lämnar Kunden in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ärendet automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med Cycleurope och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol.

 

12.2 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller i sista hand av allmän domstol.

 

 

13. KONTAKTUPPGIFTER

 

Om du har några frågor om Villkor eller i övrigt får du gärna kontakta oss på:

Cycleurope Sverige AB, 556036-5636
Birger Svenssons Väg 28
432 40 Varberg
0340-86000
info@Cycleurope.se

0