Sponsring

Vi på Crescent tror på att vi människor mår bra av att röra på oss och vill bidra på olika sätt till en aktiv och hälsosam livsstil.
Ett sätt att göra det är genom att engagera oss i hälsofrämjande aktiviteter och projekt, ett annat att stötta cyklister som agerar goda förebilder till andra människor att hitta glädjen i sadeln. I Vardagen, i motionssyfte eller på tävlingsbanan – låt oss inspirera till ett liv i rörelse!

Crescent är stolt sponsor till
Cycleurope i Sverige