Miljö

Du behöver inte fundera särskilt länge för att komma fram till slutsatsen att elcykel är bättre än både bil och buss i miljöhänseende. Det är ju bara att titta på alla farliga partiklar som kommer ut ur avgasröret. Men är det hela sanningen? För att ge en mer rättvis bild har European Cycle Federation gjort en total livscykelanalys för några av våra vanligaste fordon.

MINIMALT KOLDIOXIDUTSLÄPP

För att beräkna ett fordons totala koldioxidutsläpp måste man ta hänsyn till hela livscykeln. Hur mycket energi går det åt för att producera, driva och underhålla fordonet? European Cycling Federation har tittat på hur många gram koldioxid en cykel, elcykel, buss och bil släpper ut per passagerare och kilometer under hela sin livstid. Elcykel och cykel är miljöhjältar. Sämst är bilen.

Om du har åtta kilometer till jobbet och cyklar fyra dagar i veckan så sparar du in cirka 380 liter bensin och minskar dina koldioxidutsläpp med 7 500 g per år, enligt beräkningar från European Cycling Federation.

KOLDIOXIDUTSLÄPP PER KILOMETER

  • Cykel 21 gram
  • Elcykel 22 gram
  • Buss 101 gram
  • Bil 271 gram

MINDRE SLÖSERI MED JORDENS RESURSER

För att bygga en cykel går det endast åt 2 % av alla de resurser som krävs för att bygga en bil. Och då har vi inte ens räknat in alla de resurser som går åt till att hålla infrastrukturen igång. Men en sak är säker, det går åt mindre asfalt och andra material för att bygga och underhålla en fungerande cykelinfrastruktur.

 
CYCLEUROPE I SVERIGE
MonarkSpectra

0