Under våren 2022 passade vi på att fråga 600 elcyklister om deras cykelvanor och livet med elcykel. Denna undersökning utfördes bland cyklister som använder Crescents elcyklar. Det vi nu har lärt oss genom denna enkät är bl.a. att 85% av elcyklisterna har börjat röra sig mer sedan de skaffade elcykel, och att två av tre anser att deras hälsa förbättrats sedan de började elcykla!

Att cykla har en massa positiva effekter: du blir starkare, snabbare och gladare, samtidigt som du sparar både pengar och på miljön. Vi kallar det elcykeleffekten!

– Resultatet understryker att elcykling är aktiv mobilitet. Den som elcyklar måste trampa, men kan tack vare elassistansen cykla längre och oftare. Jag är glad över att elcyklisterna upplever att deras val leder till att deras hälsa förbättras. Elcykeleffekten som vi kallar den, är här för att stanna, säger Cycleuropes VD Tony Grimaldi.

 

Upplever att de nu rör mer på sig* 

 

 

Tycker att de spar tid i vardagen genom att cykla elcykel* 


(*Resultat av en enkät bland 600 personer om effekterna efter att ha köpt elcykel.)

 

Resultat från undersökningen:


  • 85% av de tillfrågade har börjat röra sig mer sedan de skaffade sin elcykel

  • 67% upplever att deras hälsa har förbättrats sedan de börjat cykla elcykel

  • 94% cyklar oftare och 94% längre sedan man skaffat sig en elcykel

  • 77% av de tillfrågade upplever att man sparar tid i vardagen genom att cykla elcykel

  • 88% bedömer att de idag transporterar sig mer miljövänligt än innan de skaffade sin elcykel

  • 87% har bytt från ett annat transportsätt till elcykeln. 53% har växlat över från att åka bil till att börja elcyklar. En fjärdedel har bytt från kollektivtrafik. 18% har gått från att ibland cykla ”vanlig cykel” till elcykel.