Från och med den 1 februari 2018 kan du som köpt en ny elcykel, ansöka om elcykelpremie hos Naturvårdsverket. Premien ger dig som privatperson möjlighet att få tillbaka 25% av inköpspriset för en elcykel och gäller retroaktivt från och med den 20 september 2017. Ansökan kan göras digitalt på Naturvårdsverkets hemsida eller via ett formulär som finns att skriva ut från hemsidan och skicka in.
På Naturvårdsverkets webb har det under dagen varit hårt tryck med både frågor och ansökningar och ansökningarna kommer att behandlas i den ordning som de kommer in till Naturvårdsverket.

KORTA FAKTA OM PREMIEN:

  • Premien motsvarar 25 procent av priset på elcykeln, inklusive moms.
  • Bidragets maxbeloppet är på 10 000 kronor.
  • Elcykelpremien gäller för privatpersoner som fyllt 18 år som köper en ny elcykel.
  • Cykeln ska kunna identifieras med ramnummer. Det numret ska framgå på kvittot eller annan handling som du som kund får när du köper din elcykel från din cykelhandlare.
  • Elcykel ska vara CE-märkt (eller uppfylla motsvarande krav).
  • Naturvårdsverket hanterar ansökningar i turordning från det att de inkommit.
  • Premien kan endast användas en gång per person.
  • De första utbetalningarna beräknas ske i april 2018.

Länk till information om regler kring premien och om ansökan hos Naturvårdsverket:
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Bidrag-for-kop-av-elcykel-eller-elmoped/