I maj 2016 tillträdde Karolina Skog (MP) miljöministerposten i Regeringen med ett öga för det vi älskar – cykeln! Karolina ser cykeln som ett svar på många gåtor i vårt samhälle, däribland den omdiskuterade folkhälsan, som känns mer väsentlig än någonsin. Men också hur ett större cykelfokus i stadsplaneringen underlättar trängsel, som i sin tur även gynnar närhet och handel i våra trånga biltäta storstäder.

Med ett puderlätt regn i luften kom Karolina rullande på en nybakad elassisterad Crescent till vår cykelfabrik. Trots att Varberg visade sig från sin dova sida verkade Karolina uppleva detsom bara en cyklist som testat en elcykel känner: glädjen, farten – elcykeleffekten.

"SJÄLV ÄR JAG SÄRSKILT INTRESSERAD AV DET UPPDRAG SOM REGERINGEN GETT VTI OM ORSAKERNA BAKOM MINSKAD CYKLING BLAND BARN OCH UNGA"

Miljöministern klev in i en fabrik i högsäsong där elcykel efter elcykel byggs på de olika produktionslinjerna. Under rundvandringen genom fabriken berättade Karolina om den nyligen presenterade cykelstrategin, ett arbete för att öka cyklingen i Sverige:

– Själv är jag särskilt intresserad av det uppdrag som regeringen gett VTI om orsakerna bakom minskad cykling bland barn och unga, säger Karolina Skog.

Den nya cykelstrategin innehåller flera bitar som betyder mycket och intresserar oss, däribland bättre folkhälsa, minskad trängsel i tätorter och att minska resandets miljöpåverkan. Vår VD Jonas Netterström berättar för Karolina hur vi jobbar mot de här samhällsmålen och hur elcykeln spelar en viktig roll:

– För folkhälsan och miljön är det ett positivt steg i rätt riktning, det är viktigt att sänka tröskeln för fler att börja cykla. Elcykeln kan spela en stor roll i det arbetet, säger Jonas, som också tog fasta på att regeringen gett VTI i uppdrag att samordna och utveckla cykelforskning.

  • I Sverige ligger medianavståendet på 4,3 km i arbetspendling, ändå rullar över hälften av alla resor under 3 km i bil och inte cykel. Vi tror att åtgärder behöver vidtas för att fler ska ha möjlighet att välja cykeln framför bilen. Elcykelpremie, förmånscyklar till anställda inom privat- och offentlig sektor och varför inte låta friskvårdsbidraget även gälla för den som vill cykla. Vad tycker du? Gå gärna in på vår Facebook och diskutera https://www.facebook.com/crescentcyklar/