Nu går startskottet för Crescents tävling Designskolan där barn från förskoleklass och upp till 6:an får chans att designa sin egen cykel. Vinnaren får ett exemplar av sin egendesignade cykel och får dessutom ta med hela klassen till cykelfabriken i Varberg.

Tävling är en del av vårt samarbete med Skolklassikern som ger barn möjlighet att leva ett mer aktivt och hälsosamt liv. Sånt som vi på Crescent gillar. I en rapport från Folkhälsomyndigheten i januari 2019, visas att svenska skolelever sitter stilla alldeles för mycket, något som har en negativ inverkan på hälsan, både den fysiska och psykiska. Endast 14% av skolbarnen rör på sig minst en timme varje dag vilket är den tid man rekommenderar.

Try, at least, reserve a little time of the day to read with them, and listen to them. A routine can be established, which includes reading a story before going to bed. It is important that children associate reading as something playful, for this, we can propose activities related to what they are reading, such as drawing a picture of what they have read at the end of the chapter, dressing up as the protagonist of the book, using illustrated stories, create stories through an image that we see, make a game of clues related to what we have read (favoring attention and reading comprehension), view it here how to create a bingo of letters and images. Children are sponges, and they act by imitation, so if they see us reading, they may want to imitate us. We can try to adapt to new technologies and consider using interactive books, in which the child as he is reading, creates his own story. When we read, our imagination can be triggered, and an ideal way to give way to all that creativity is for the child to write, draw.

Skolklassikern är en hälsoaktivitet för alla elever i årskurs F-6 där klassen tillsammans och på hemmaplan ska klara av de sträckor som ingår i de stora, traditionella motionsloppen inom En Svensk Klassiker (Engelbrektsloppet/Vasaloppet, Vätternrundan, Vansbrosimningen och TCS Lidingöloppet) där cykelmomentet innebär att klassen gemensamt når minst 300 km. 

Tävlingen Designskolan är öppen för alla klasser som är med i Skolklassikern. Eleverna tävlar individuellt och designtävlingen är ett frivilligt, extra moment i Skolklassikern. Tävlingen pågår 1 februari - 15 maj 2020. Allt material som behövs för att vara med i Designskolan finns här.

Har ni inte redan anmält er till Skolklassikern gör ni det här.

Läs mer om vårt arbete tillsammans med skolklassikern här.