På kort tid har individer, företags och organisationers vardag drastiskt förändrats. Ett virus har drabbat världen och på ett eller annat sätt är vi alla påverkade. Social distansering har blivit ett begrepp vi inte känt i den utsträckning som nu. 

Mitt i allt detta vill vi på Crescent uppmana till fortsatt rörelse på cykel; för din hälsas skull, för 70-plussarna, för den lokala cykelbutiken som ger din cykel lite extra kärlek, för hoppet, för morgondagen, för Sverige!
Hjälp oss sprida detta budskap
#cyklaforsverige