När Crescent initierar Barncykelsäkerhetsåret samlas hundratals Crescenthandlare i ett gemensamt engagemang för att hjälpa Sveriges barn att cykla säkert. Initiativet riktas till föräldrar med barn i grundskolan och erbjuder en säkerhetskontroll av barncykel i butik. Handlarna bjuder  på sin kunskap och en översyn av barncyklar – en s.k. säkercykelcheck.
Fri cykelcheck i butik gäller i mars 2018.

Genom projektet Barncykelsäkerhetsåret som pågår under hela 2018, vill Crescent bidra till både ett ökat cyklande, såväl som ett säkrare cyklande bland barn och unga. För den som inte har möjlighet att ta sig till butik för att få barncykeln bedömd av en fackman, finns informationsmaterial framtaget för att kunna göra en säker cykel-check på egen hand.

CYKLAR DITT BARN SÄKERT?

Mer info om hur ditt barn cyklar säkert kan du läsa här.