Miljövänligt, hälsosamt, ekonomiskt, tidsbesparande och kul – Crescent kallar det Elcykeleffekten. Och nu är det dokumenterat att de positiva effekterna av elcykeln går att bevisa.

När Jönköpings kommun presenterar resultatet av sin satsning på förmånscyklar till sina medarbetare så visar de att elcykelpendlingen ökat från 3 % till 48%.

I de undersökningar som kommunen gjort i anslutning till förmånscykelsatsningen visas tydliga effekter på medarbetarnas upplevda hälsa och att man väljer att transportera sig mer miljövänligt efter att ha nappat på erbjudandet om en förmånscykel.

Konceptet med förmåncyklar gäller traditionella cyklar såväl som elcyklar, där cyklar med elassistans varit attraktivt för träning såväl som ett transportmedel som för pendling. Undersökningen visar också att den som cyklar elcykel i större utsträckning fortsätter att cykla vintertid.

Färdmedelsval under cykelsäsong, utveckling före och med förmånscykel:

- Elcykel som pendlingsfordon + 45%
- Bil som pendlingsfordon – 28%
- Pendling med kollektivtrafik – 9%

Bland kvinnor bidrar elcykeln till att minska antalet som sällan eller aldrig motionerar samt fördubblar andelen som motionerar 4-7 gånger i veckan!

I gruppen som ökat sin motion uppger 44% av männen och 66% av kvinnorna att de använder en elcykel för träning och eller motion.

I Jönköpings kommuns rapport visas tydliga exempel på hur man som företagare eller chef på ett förmånligt sätt kan bidra till sina medarbetares hälsa, miljötänk och ekonomi.

Vill du som företagare eller chef och vill veta mer om förmånscyklar? Läs här

Läs hela rapporten som publicerats på www.jonkoping.se