ABS – låsningsfria bromsar för din Crescent

Vi har en nollvision för cykelolyckor, och anser att teknikens främsta uppgift är att föhindra de olyckor som kan förhindras med hjälp av teknik. Med ny, smart innovation vi nu cykelsäkerhet till nya höjder.

Vi presenterar ABS - en låsningssfri bromsteknik för smarta cyklister.

 

Cykelolyckor är den allra vanligaste trafikolyckan i Sverige, och mer än 50% av alla cykelolyckor sker i samband med inbromsning. På en cykel har frambromsen störst bromseffekt, och statistik vittnar om att cykelolyckor sker när cyklisten bromsar in för kraftigt, vilket leder till att framhjulet låser sig och cyklisten faller över styret eller åt sidan då framhjulet tappar fästet. Vid riktigt hårda inbromsningar kan bakhjulet till och med lyfta från marken.

 

Därför utrustar vi nu våra elcyklar med bromsskivor fram. ABS-bromsen reducerar risken för cykelolyckor vid inbromsning genom att hydrauliken för den låsningsfria handbromsen arbetar tillsammans med olika givare och ett gyro som känner av om bakhjulet lyfter från marken.

 

Våra elcyklar med ABS

ELLIE, 8-VXL

Rek. pris 1112 SEK/mån

Rek. pris 38 995 SEK

 

ELMA, 7-VXL

Rek. pris 807 SEK/mån

Rek. pris 27 995 SEK

 

Så funkar ABS-broms

ABS-systemet består av en aktivator, en sensor, en elektronisk kontrollbox och en display. Sensorn mäter framhjulets hastighet och skickar kontinuerligt informationen till kontrollboxen. Kontrollboxen känner med hjälp av sensorns hastighetsmätning av underlaget du cyklar på. Kontrollboxen skickar signaler till aktivatorn, som omedelbart vid inbromsning reducerar eller ökar trycket i bromsen beroende på underlaget så kraften i bromsen är maximal utan att låsa bromsen.   

Kort sagt kan kontrollboxen beskrivas som ABS-systemets hjärna, som kommunicerar med övriga delar kontinuerligt. Sensorn mäter, och aktivatorn utför kontinuerligt de kommandon som kontrollboxen sänder ut. ABS-bromsen fungerar med hjälp av en algoritm (artificiell intelligens), har sitt ursprung i bilbranschen, bland annat i Formel 1.  

ABS-systemet är snyggt integrerat i cykeln. Ramen döljer kontrollboxen som känner av underlaget och aktivatorn som konstant ändrar kraften i bromsgreppet. En sensor som mäter hastigheten sitter vid bromsoket.

Med ABS är du tryggare i trafiken.

Med ABS

Trygg inbromsning oavsett underlag och hastighet. Båda hjulen i marken.

 

Utan ABS

Låsning av framhjulet ökar risken för att bakhjulet lyfter och cyklisten faller över styret.ABS Blubrake – Så funkar det

Hastighetssensor

Hastighetssensor med sensorskiva

Sensorn mäter framhjulets hastighet och skickar signaler till kontrollboxen.

kontrollbox

Elektronisk kontrollbox

Kontrollboxen känner av cykelns dynamik och sensorns hastighetsmätning. På så vis kan systemet känna av underlaget och ändra bromskraften beroende på underlagets yta. Gyrofunktionen i kontrollboxen ser till att du har båda hjulen i marken.

Aktivator

Aktivator

Aktivatorn har kontinuerlig kontakt med kontrollboxen och sensorn. Vid halt underlag får aktivatorn signaler från kontrollboxen som gör att aktivatorn konstant justerar kraften i bromsoket till optimalt tryck när du bromsar. På torrt underlag så aktiveras bromsen vid hård inbromsning till optimalt tryck. Systemet ger på så vis en betydligt högre stabilitet och kontroll över cykeln.

 

Vi har en nollvision för cykelolyckor, och anser att teknikens främsta uppgift är att förhindra de olyckor som kan förhindras med hjälp av teknik. Med ny, smart innovation tar vi nu cykelsäkerhet till nya höjder. Vi presenterar ABS – en låsningsfri bromsteknik för smarta cyklister.

CYCLEUROPE I SVERIGE
MonarkSpectra
0